Obrana završnih radova - jesenski rok

Obrana završnih radova , jesenski ispitni rok, je 28.08. u 9 :00 h 
(Raspored polaganja će biti objavljen naknadno)