ODLUKA O ODABIRU PONUDE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE / ŠKOLSKE EKSKURZIJE U GRČKU, PREMA JAVNOM POZIVU 1/2018

ODLUKA O ODABIRU PONUDE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE / ŠKOLSKE EKSKURZIJE U GRČKU, PREMA JAVNOM POZIVU 1/2018 Na zajedničkom roditeljskom sastanku 2D, 2E., 2F. i 3D . razreda održanom 02.02.2018.g. predstavljene su ponude 4 potencijalna davatelja usluga. Većinom glasova izabrana je ponuda putničke agencije Magellan d.o.o. iz Splita. Svim agencijama koje su predstavili svoje ponude, zahvaljujemo na sudjelovanju.