POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Usluge stručnjaka za GIS

13.03.2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Usluge stručnjaka za GIS

Poštovani, Pomorska škola, Split korisnik je projekta "SN4SD - Suvremena nastava za suvremeno društvo" financiranog iz Europskog socijalnog fonda (UP.03.2.2.03.0163). U okviru projekta predviđena je edukacija i osposobljavanje nastavnika za rad i poučavanjeu GIS-u. Dokumentacija o nabavi nalazi se u privitku