Poziv za dostavu ponude za usluge edukacije o Internet maketingu (projekt SN4SD)

Poziv za dostavu ponude za usluge edukacije o Internet maketingu (projekt SN4SD) Pomorska škola Split korisnik je projekta "SN4SD - Suvremena nastava za suvremeno društvo" (UP.03.2.2.03.0163) financiranog iz Europskog socijalnog fonda. U sklopu projekta predviđena je edukacija nastavnika o osnovama Internet marketinga. Dokumentacija o nabavi nalazi se u privitku