Pripreme za Državnu maturu

Početak dopunske nastave iz Hrvatskog jezika (pripreme za Državnu maturu) održat će se po slijedećem rasporedu:
1.grupa - SRIJEDA 23.05. (10:30-11:30) -4E,4F
2.grupa - SRIJEDA 23.05. (11:30-13:00) -4G,4C
3.grupa - ČETVRTAK 24.05. (11:30-13:00) -4A,4B,4D
MJESTO ODRŽAVANJA - UČIONICA 001
                                                                                                                                                                                                  Tatjana Grujić, prof.