MATURANTI - podjela svjedodžbi

Maturanti - podjela svjedodžbi!!!
Podjela svjedodžbi , svjedodžbi o završnom radu za 4a,4c,4d,4f i 4g je srijeda (27.06.2018.) u 14:00 h , a za 4e i 4b je četvrtak (28.06.2018.) u 11:30 h