Podjela svjedodžbi i /ili potvrda o ploženim ispitima državne mature (jesenski rok)

Maturanti , podjela svjedodžbi i /ili potvrda o ploženim ispitima državne mature (jesenski rok) bit će 21.09.2018.(petak) od 09:00 h do 12:00 h