Erasmus+

Erasmus+

Erasmus + najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta. Erasmus+ strukturiran je prema sljedećim aktivnostima:
- Ključna aktivnost 1 (KA1)
- Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
- Ključna aktivnost 2 (KA2)
- Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
- Ključna aktivnost 3 (KA3) - Podrška reformi politika
- Program Jean Monnet
- Sport

Naša škola je 2014.g. pripremila i prijavila projekt pod nazivom "School Sailing Internationaly", te je dobila sredstva za 4 stručna usavršavanja na kojima su sudjelovale 3 profesorice: Ana Novaković (profesorica matematike), Dafne Vlahović (profesorica ribarsko-nautičke skupine predmeta) i Ivana Jadrijević (profesorica engleskog jezika i povijesti).

School Sailing Internationaly

Opis projekta: Učenici Pomorske škole obrazuju se za zanimanje pomorca, u okviru kojeg će većina tražiti zaposlenje na globalnom tržištu rada. Upravo zbog toga, Pomorska škola uočila je važnost uključvanja u Erasmus+ projekte, s ciljem ostvarivanja međunarodne suradnje i internacionalizacije, što bi našim učenicima pomoglo da se bolje snađu na međunarodnom i multikulturalnom tržištu rada. Kao prvi korak, planirana su stručna usavršavanja nastavnika kojima bi stekli potrebne kompetencije za razvoj školskog plana internacionalizacije, organizaciju međunarodne suradnje, aktivnosti i njihovog povezivanja sa školskim kurikulumom. Osim toga, za internacionalizaciju škole i uspješnu međunarodnu suradnju, od velikog je značaja kontinuirano usavršavanje nastavnika u razvijanju jezičnih i digitalnih kompetencija. Kako su rezultati provedenog samovrednovanja, državnih matura i Pisa projekta pokazali nezadovoljavajuću razinu znanja i vještina naših učenika, jedan od glavnih ciljeva škole postalo je poboljšanje znanja učenika u stranim jezicima, matematici, ostalim prirodnim znanostima, tehnologiji i ICT tehnologiji. Takve ciljeve moguće je ostvariti stručnim osposobljavanjem nastavnika u novim metoda podučavanja, prilagođenih učeniku 21. stoljeća. U sedam mobilnosti sudjelovalo je troje profesora, prof. matematike i računalstva, prof. ribarsko-nautičke skupine predmeta i prof. engleskog jezika i engleskog jezika u pomorstvu. Nastavnici su sudjelovali na sljedećim usavršavanjima: “Le-Math Training Course - Learning Mathematics through new communication factor”, Grčka, ožujak 2015.g.; “BestPractices Benchmarking”, Finska, ožujak 2015.g.; Effective Use of Technology in Teaching”, Ujedinjeno Kraljevstvo, rujan 2015.g.; “Let´s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding under Erasmus+”, Španjolska, studeni 2015.g.
- “Le-Math Training Course”, obuhvatio je upoznavanje s metodologijom poučavanja i učenja matematike, s naglaskom na suvremene matematičke alate (- MATHeatre - Poučavanje i učenje matematike kroz aktivnosti "matematičkog teatra", MATH - Factor - Poučavanje i učenje matematike kroz matematičko komunikacijske aktivnosti).
- “Best Practices Benchmarking” stručno usavršavanje obuhvatilo je upoznavanje s finskim i estonskim obrazovnim sustavima, s naglaskom na promicanje kvalitete učenja i poučavanja primjenom inovativnih, digitalnih metoda i njihovom implementacijom u kurikulum.
- “Effective Use of Technology in Teaching” stručno usavršavanje sastojalo se od radionica engleskog jezika za razvoj jezičnih kompetencija i predavanja i radionica o upotrebi ICT tehnologija u nastavi.
- “Let’s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding under Erasmus+” stručno usavršavanje uključilo je upoznavanje sudionika s razvijanjem školskog plana internacionalizacije, te sa znanjima, vještinama i instrumentima potrebnima za uspješno vođenje europskih projekata, s naglaskom na strateška partnerstva.

 

 

 

 

Best Practices Benchmarking - Helsinki Finska Tallin Estonija
Erasmus+projekt - Atena Grčka
Effective use of tehnology in teaching - Scarborough UK
European Project Planning , Design, Management and Funding under Erasmus + - Madrid Španjolska
KA1-Pomorskoj školi odobren KA1 ERASMUS
KA2 IT-odobren KA2 projekt
KA2 FRA-odobren KA2 projekt
KA229FRA-Poziv učenicima