Kalendar rada škole

Vremenik rada za školsku godinu 2016./2017.

Početak nastavne godine 05.09.2016.
Izbor tema za izradbu završnog rada: poseban vremenik izradbe i obrane završnog rada sastavni je dio tog vremenika do 31.10.2016.
Prijava obrane završnog rada za zimski ispitni rok do 20.11.2016.
Dan škole 06.12.2016. (utorak)
Završetak prvog polugodišta 23.12.2016.
Zimski odmor za učenike 27.12.2016. – 11.01.2017.
Početak drugog polugodišta 12.01.2017.
Zimski ispitni rok – obrana završnog rada 07.02.2017.
Maturalna zabava učenika 4. razreda 10.02.2017. (petak)
Prijava obrane završnog rada za ljetni ispitni rok do 13.04.2017.
Proljetni odmor za učenike 13.04.-21.04.2017.
Dan sv. Duje (lokalni blagdan) 07.05.2017. (nedjelja)
Završetak nastavne godine – završni razredi 19.05.2017. (petak)
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
Verifikacija svjedodžbe četvrtih razreda 
23.05.2017.
Žalbeni rok
(učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz
pojedinog predmeta ima pravo u roku dva dana od
zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev NV-u za
polaganje ispita pred povjerenstvom)
19.05.-22.05.2017.
Dopunska (produžna) nastava za učenike četvrtih razreda 25.05.-09.06.2017.
Otvoreni dan pomorske škole 27.05.2017. (subota)
Predaja završnih radova za ljetni rok 06.06.-10.06.2017.
Završetak nastavne godine – ostali razredi 14.06.2017.(srijeda)
Žalbeni rok
(učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz
pojedinog predmeta ima pravo u roku od dva dana
od zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev NV-u za
polaganje ispita pred povjerenstvom)
14.06.-17.06.2017.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
Verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razred 
19.06.2017.
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
verifikacija svjedodžbe 4 razreda nakon dopunske(produžne)nastave
19.06.2017.
Ljetni ispitni rok – obrana završnog rada 27.06.2017.
Maturalni odbor 27.06.2017.
Ljetni ispitni rok – dopunska(produžna) nastava za ostale učenike 28.06.-11.07.2017.
Prijava obrane završnog rada za jesenski ispitni rok do 07.07.2017.
Predaja završnog rada za jesenski rok 13.07.2017.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razreda nakon dopunske(produžne)nastave
13.07.2017.
Prijava popravnih ispita 21.08.2017.
Jesenski ispitni rok – popravni ispiti – završni razredi 22.08.-25.08.2017
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
Verifikacija svedodžbe 4 razreda nakon  popravnog roka
28.08.2017.
Jesenski ispitni rok – popravni ispiti – ostali razredi 22.08.-28.08.2017.
Jesenski ispitni rok – obrana završnog rada 28.08.2017.
Maturalni odbor: završne svjedodžbe 28.08.2017.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
Verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razreda nakon  popravnog roka
30.08.2017.