Kalendar rada škole

Vremenik rada za školsku godinu 2017./2018.

Početak nastavne godine 04.09.2017.
Izbor tema za izradbu završnog rada: poseban vremenik izradbe i obrane završnog rada sastavni je dio tog vremenika do 31.10.2017.
Prijava obrane završnog rada za zimski ispitni rok do 30.11.2017.
Dan škole 06.12.2017. (srijeda)
Završetak prvog polugodišta 22.12.2017.
Zimski odmor za učenike 27.12.2017. – 12.01.2018.
Početak drugog polugodišta 15.01.2018.
Zimski ispitni rok – obrana završnog rada 08.02.2018.
Maturalna zabava učenika 4. razreda 09.02.2018. (petak)
Prijava obrane završnog rada za ljetni ispitni rok do 10.04.2018.
Proljetni odmor za učenike 29.03.2018. - 06.04.2018.
Dan sv. Duje (lokalni blagdan) 07.05.2018. (ponedjeljak)
Završetak nastavne godine – završni razredi 22.05.2018. (utorak)
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
Verifikacija svjedodžbe četvrtih razreda 
24.05.2018.
Žalbeni rok
(učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz
pojedinog predmeta ima pravo u roku dva dana od
zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev NV-u za
polaganje ispita pred povjerenstvom)
23.05.2018.-24.05.2018.
Dopunska (produžna) nastava za učenike četvrtih razreda 28.05.2018.-08.06.2018.
Otvoreni dan pomorske škole 26.05.2018. (subota)
Predaja završnih radova za ljetni rok 11.06.2018.-13.06.2018.
Završetak nastavne godine – ostali razredi 15.06.2018.(petak)
Žalbeni rok
(učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz
pojedinog predmeta ima pravo u roku od dva dana
od zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev NV-u za
polaganje ispita pred povjerenstvom)
16.062018..-18.06.2018.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
Verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razred 
19.06.2018.
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
verifikacija svjedodžbe 4 razreda nakon dopunske(produžne)nastave
19.06.2018.
Ljetni ispitni rok – obrana završnog rada 26.06.2018.
Maturalni odbor 26.06.2018.
Ljetni ispitni rok – dopunska(produžna) nastava za ostale učenike 21.06.2018.-11.07.2018.
Prijava obrane završnog rada za jesenski ispitni rok do 09.07.2018.
Predaja završnog rada za jesenski rok 12.07.2018.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razreda nakon dopunske(produžne)nastave
13.07.2018.
Prijava popravnih ispita 20.08.2018.
Jesenski ispitni rok – popravni ispiti – završni razredi 21.08.2018.-24.08.2018.
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
Verifikacija svedodžbe 4 razreda nakon  popravnog roka
28.08.2018.
Jesenski ispitni rok – popravni ispiti – ostali razredi 21.08.2018.-27.08.2018.
Jesenski ispitni rok – obrana završnog rada 29.08.2018.
Maturalni odbor: završne svjedodžbe 29.08.2018.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
Verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razreda nakon  popravnog roka
30.08.2018.