Primanje roditelja

Primanje  za šk.godinu 2017./2018.

Razred Smjer Ime i prezime razrednika      Primanje roditelja
I A A BRANKO UGRIN  utorak 4.sat 
I B A IVANA BANOVAC             ponedjeljak 5.sat 
I C A LIDIJA PEJDO  petak 4.sat
I D B LENA LOZIĆ  četvrtak 4.sat
I E B KETI GAVRANOVIĆ  srijeda 5.sat
I F A HANA RUBINIĆ  utorak 2.sat
I G A TEA BAKOTA  petak 3.sat
II A A  DARIO KURTOVIĆ  utorak 7.sat
II B B JERE POLJAK  4.ujutro/6.popodne
II C A IVICA UGRIN NADA  ponedjeljak 3.sat
II D A DAFNE VLAHOVIĆ  četvrtak 3.sat
II E B IVANA JADRIJEVIĆ  petak 3.sat
II F B KATICA KEZIĆ  srijeda 5.sat
II G A  PETRA BURILO  utorak 4.sat
III A B  SANDRA LIVIĆ  utorak 3.sat
III B A SLOBODAN PREBIRAČEVIĆ  srijeda 7.sat
III C A VESNA ŽIVKOVIĆ  četvrtak 5.sat
III D B MARIJANA DE MARCHI  ponedjeljak 5.sat
III E B TEA ŠTIMAC  utorak 5.sat
III F B ŽELJANA VIĐAK MILETIĆ  utorak 3.sat
III G  B FRANE ŠALKOVIĆ  ponedjeljak 2.sat
IV A A DENIS MILINOVIĆ  srijeda 1.sat
IV B A KRISTINA TURIĆ  četvrtak 5.sat
IV C A BRANIMIR KOPITOVIĆ  utorak 3.sat
IV D A JELENA STUBNJA ŠPEHAR  utorak 4.sat
IV E B ANA NOVAKOVIĆ  četvrtak 6.sat
IV F A HRVOJE PETRUŠIĆ  utorka 7.sat
IV G B DRAGO MIMICA   četvrtak 4.sat