Primanje roditelja

Primanje  za šk.godinu 2017./2018.

Razred Smjer Ime i prezime razrednika      Primanje roditelja
I A BS BRANKO UGRIN  
I B BS IVANA BANOVAC             
I C LIDIJA PEJDO  
I D RI LENA LOZIĆ  
I E NA KETI GAVRANOVIĆ  
I F NA HANA RUBINIĆ  
I G NA TEA BAKOTA  
II A BS    
II B BS JERE POLJAK  
II C IVICA UGRIN NADA  
II D NA DAFNE VLAHOVIĆ  
II E NA IVANA JADRIJEVIĆ  
II F NA KATICA KEZIĆ  
II G NA    
III A BS  SANDRA LIVIĆ  
III B BS SLOBODAN PREBIRAČEVIĆ  
III C VESNA ŽIVKOVIĆ  
III D RI MARIJANA DE MARCHI  
III E NA TEA ŠTIMAC  
III F NA ŽELJANA VIĐAK MILETIĆ  
III G  NA  FRANE ŠALKOVIĆ  
IV A BS DENIS MILINOVIĆ  
IV B BS KRISTINA TURIĆ  
IV C BRANIMIR KOPITOVIĆ  
IV D RI JELENA STUBNJA ŠPEHAR  
IV E NA ANA NOVAKOVIĆ  
IV F NA HRVOJE PETRUŠIĆ  
IV G NA DRAGO MIMICA