Zakoni i ostali propisi

Obavijest : U NN, br. 62/2018. objavljen NACIONALNI KURIKULUM ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE, a u NN, br. 68/2018, ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI.

 

Usvajanaje izmjena i dopuna statuta po prethodnojsuglasnosti osnivača-2017
Statut škole, usvojen na sjednici Školskog odbora 27.10.2016.
Zakon o strukovnom obrazovanju
Zakon o obrazovanju odraslih
Pravilnik o polaganju državne mature
Ustav RH
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u POMORSKOJ ŠKOLI
Pravilnik o radu
Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije
Etički kodeks_2015
Pravilnik o kućnom redu_2015
Pravilnik o financijskom izvještaju u proračunskom računovodstvu
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Poslovnik o radu školskog sportskog društva